UAV giám sát ở phạm vi 50km
thời gian tối đa liên tục 3h

VT-Pigeon được thiết kế tối ưu về mặt khí động học với đầu mũi cánh có winglet cho khả năng linh hoạt cao, giảm lực cản cảm ứng giúp tăng thời gian bay. VT-Pigeon được thiết kế có khả năng cất hạ cánh bằng đường băng hoặc bằng máy phóng/lưới thu.