Liên hệ

Liên hệ

Điện thoại: 04.62.81.6666 (Máy lẻ 3)​

Email: vtx@viettel.com.vn

Fax: 1.555.329.0632

Skype: VTX

Địa chỉ

380, Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Tp.Hà Nội